OPŁATY

Opublikowano: 2019-05-01 11:38, Numer artykułu: 12907 , Autor: M.Olędzka

Od dnia 1 października 2012 r. w Naszym Przedszkolu działa elektroniczny system obecności dzieci w placówce.

W związku z powyższym wprowadzono również taryfikator opłat za każdą rozpoczęta godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu.

Koszty przedstawia poniższa tabela:

Godziny

Koszt

6:00 - 7:00

1,30 zł

7:00 - 8:00

1,30 zł

8:00 - 9:00

bezpłatnie

9:00 - 10:00

bezpłatnie

10:00 - 11:00

bezpłatnie

11:00 - 12:00

bezpłatnie

12:00 - 13:00

bezpłatnie

13:00 - 14:00

1,30 zł

14:00 - 15:00

1,30 zł

15:00 - 16:00

1,30 zł

16:00 - 17:00

1,30 zl

17:00 - 17:15

1,30 zł

Stawka za wyżywienie wynosi 10 zł za dzień.

Rodzice (Opiekunowie prawni) obowiązani są do uiszczania comiesięcznych opłat z tytułu:

1. korzystania przez dziecko ze świadczeń wykraczających ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości stanowiącej iloczyn zadeklarowanych godzin dziennie oraz ilości dni pracy przedszkola w miesiącu;

2. korzystania z wyżywienia w wysokości stanowiącej iloczyn dziennej stawki żywieniowej w kwocie 10 zł i ilości dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU OPŁATY,
O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ ZOSTANĄ OBNIŻONE ODPOWIEDNIO DO CZASU TRWANIA NIEOBECNOŚCI.