LISTA INSTYTUCJI WPIERAJĄCYCH DZIECKO I RODZINĘ

Każdy rodzic lub nauczyciel, który chce porozmawiać o problemach dzieci, na przykład:

• agresji i przemocy w szkole lub w domu,
• cyberprzemocy i zagrożeniach związanych z nowymi technologiami,
• wykorzystywaniu seksualnym,
• narkotykach,
• uzależnieniach,
• zaburzeniach odżywiania,
• depresji i myślach samobójczych

Czytaj więcej!

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 59 W BYDGOSZCZY

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j.Dz.U.2020. poz.1280).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (t.j.Dz.U. 2020.poz. 1309).

Czytaj więcej!