PEDAGOG SPECJALNY

Opublikowano: 2023-06-14 07:00, Numer artykułu: 69973 , Autor: M.Olędzka

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny - mgr Anna Małek-Kowalkowska

 

Poniedziałek: 13.30 – 16.00

Wtorek: 13.30 – 16.00

Środa: 8.30 – 11.00

 

Email: pedagogspecjalny59@gmail.com

 

Pedagog specjalny swoim działaniem obejmuje wszystkie dzieci wymagające wsparcia.

 

Prowadzone zajęcia związane są ze stymulacją ogólnorozwojową, stymulacją rozwoju poznawczego, mowy, myślenia, percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, a także rozwijaniem sprawności manualnej i grafomotorycznej. Zajęcia uwzględniają również kształtowanie lub wspomaganie rozwoju społeczno - emocjonalnego dzieci nieśmiałych, wycofanych, mających problemy z nawiązywaniem relacji z dziećmi, bądź dorosłymi. Celem zajęć jest optymalne wspomaganie rozwoju dziecka, a także wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz dydaktycznych poprzez konsultacje i porady.

 

Terapeuta pedagogiczny to specjalista, którego zadaniem jest całościowe oddziaływanie o charakterze pedagogicznym, nastawione na pomoc dziecku. Terapeuta pedagogiczny prowadzi zajęcia  w zakresie sfery poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętności dziecka.