PSYCHOLOG

Opublikowano: 2023-06-10 23:04, Numer artykułu: 69806 , Autor: M.Olędzka

Psycholog - mgr Justyna Kaczmarek

 

Poniedziałek 9:00-14:00

Wtorek 9:00 – 14.00

 

Email: psychologprzedszkole59@gmail.com

 

Zakres obowiązków psychologa w przedszkolu obejmuje m.in.:

 

 • obserwację dzieci podczas zajęć i zabawy swobodnej
 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz psychofizycznych dzieci
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych (np. terapia psychologiczna, terapia zabawą / sztuką, bajkoterapia)
 • zajęcia psychoedukacyjne w grupach przedszkolnych, np. umiejętności społeczne, samoregulacja/relaksacja lub rozpoznawanie emocji
 • promowanie dobrego zdrowia psychicznego i prewencję zaburzeń psychicznych
 • udzielanie pomocy psychologicznej rodzicom w formie konsultacji oraz warsztatów
 • współpraca z nauczycielami, pedagogiem specjalnym oraz rodzicami
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i/lub instytucjami pomocowymi

 

Jak rozpoznać kiedy dziecko może wymagać konsultacji psychologicznej?

 • Gdy zachowuje się agresywnie w stosunku do innych i/lub siebie
 • Często kłóci się z rówieśnikami i dorosłymi
 • Jest wycofane i ciche, unika kontaktu wzrokowego
 • Ma dużo obaw i lęków
 • Jest mu trudno się skupić i zaangażować w zadania
 • Nie przestrzega zasad grupy
 • Jest smutne i płaczliwe
 • Zmienia nawyki żywieniowe lub spania
 • Ma trudności z adaptacją w przedszkolu
 • Doświadcza zmiany w życiu i stresujących sytuacji, np. przeprowadzka, rozwód, śmierć w rodzinie, nowe rodzeństwo
 • Ma przewlekłą chorobę