PLAN DNIA

Opublikowano: 2019-04-29 18:48, Numer artykułu: 12904 , Autor: M.Olędzka

6:00 - praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi rozwijająca m.in. percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę i inne określone zdolności, czynności porządkowo - gospodarcze, zabawy manipulacyjne, tematyczne, ruchowe, plastyczne i konstrukcyjne, zajęcia wg zainteresowań indywidualne i w zespole, ćwiczenia utrwalające, pomoc dzieci w przygotowaniu materiału do zajęć, gry stolikowe

8:00 - prace porządkowe,ćwiczenia poranne dzieci 5 - 6 letnich integrujące grupę, ze śpiewem, przy muzyce, zabawa ruchowa dzieci 3-4 letnie,
czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczno - sanitarne

8:30 - śniadanie

9:00 - zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, które rozwijają umiejętności społeczne, językowe, matematyczne, przyrodnicze, muzyczne, plastyczne, techniczne i teatralne, zabawy ruchowe (dzieci 3 - 4 letnie jedno zajęcie, starsze dzieci dwa zajęcia)

10:00 - pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy dowolne z elementami rozwijania sprawności fizycznej i rywalizacji sportowej, spacery oraz wycieczki połączonez obserwacją środowiska przyrodniczego, praca wyrównawcza

11:00 - zabiegi higieniczno - sanitarne, przygotowanie do II śniadania

11:30 -  II śniadanie

11:45 - odpoczynek na leżakach (dzieci 3 - letnie i 4 - letnie (przez I półrocze)), relaks przy muzyce, zabawy o nieznacznym ruchu, ćwiczenia utrwalające, kółka zainteresowań, zabawy ortofoniczne, dydaktyczne itp., zabawy na powietrzu, praca wyrównawcza

13:15 - zabiegi higieniczno - sanitarne, prace porządkowe, przygotowanie do obiadu

13:30 - obiad

14:00 - 17:15 - praca wyrównawcza i indywidualna, zabawy wg dziecięcych zainteresowań, które rozwijają m.in. umiejętności społeczne i zdolności, gry stolikowe, praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych pod kierunkiem nauczyciela, udział w przygotowaniu pomocy dydaktycznych na dzień następny, rozchodzenie się dzieci do domów